От къде идва Вертера?

През 1971г. Студената война между източноевропейските страни и Западния свят беше в пълен ход. По новините предаваха най-вече за трудовите и спортни успехи в социалистическите (тогава) страни. Научните открития, особено тези със стратегическо значение се пазеха в тайна. По това време в Ленинградския научно-изследователски институт за радиационна хигиена става нещо на пръв поглед традиционно: защита […]

От къде идва Вертера? Read More »